Masalah Tarikh Masihi dan Hijrah Tidak Berselang-Seli?

Cara untuk memaparkan tarikh hijrah dan masihi berselang seli:

  1. Gunakan butang di jam , jangan gunakan remote
  2. Tekan butang anak panah simbol “kanan” dengan cara menekan dalam beberapa saat (Holdkan)
  3. Kemudia lihat samada tarikh masihi dan hijrah itu berselang-seli atau tidak.
  4. Jika tidak, ulangi langkah 1 kembali